Adatvédelmi tájékoztató

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ szabályzata a személyes adatok védelméről

Az Erkel Ferenc Művelődési Központ (továbbiakban: EFMK) a https://www.efmk-budakeszi.hu weboldal és az EFMK által kezelt adatbázisok felhasználási feltételeit, az adatvédelmi irányelveket, illetve jogi és egyéb tudnivalókat az alábbi dokumentumban ismerteti.

Jelen szabályzat fogalmi rendszere megegyezik az Általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban GDPR.) 4. cikkben meghatározott értelmező fogalommagyarázataival, illetve bizonyos pontokban kiegészítetten a 2018. május 25-étől hatályos Infotv. 3. § értelmező rendelkezéseivel.

Adatkezelő neve

Erkel Ferenc Művelődési Központ

Adatkezelő címe

Hivatalos cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 108.

Levelezési cím: 2092 Budakeszi, Fő u. 108.

Adatkezelő egyéb elérhetőségei

Telefon: 06-23-451-161, 06-20-2600-745

E-mail: info@efmk-budakeszi.hu

Honlap: www.efmk-budakeszi.hu

Az adatkezelés speciális területei és céljai, az EFMK által kezelt adatbázisok egyedi elemei, ezek jellemzői, ill. a velük kapcsolatos adatvédelmi tájékoztató

Rendezvény és egyéb szakmai regisztrációk

Az EFMK saját rendezésben, vagy partnerségben rendszeresen hirdet meg szakmai konferenciákat, tájékoztató rendezvényeket, egyéb kulturális programokat. Azzal, hogy a felhasználó regisztrál egy adott programra, egyúttal ahhoz is hozzájárulását adja, hogy számára az EFMK az adott rendezvénnyel kapcsolatos információkat megküldje. A regisztrációhoz a következő adatokat kérjük, megadni:

  • Név
  • Beosztás (amennyiben releváns)
  • E-mail cím
  • Képviselet, szervezet (amennyiben releváns)
  • A rendezvénnyel kapcsolatos szolgáltatási igények

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás az EFMK rendezvényeinek részvevőivel. Adatgyűjtés a rendezvénnyel kapcsolatos igényekkel kapcsolatosan. A rendezvény utókövetése.

Az adatok megadásával Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés időtartama: a Felhasználó adatait legkevesebb annyi ideig őrizzük, amíg a rendezvénnyel kapcsolatos teendőket az EFMK elvégzi. Minden rendezvényre regisztrált felhasználó indokolás nélkül a program lezajlását követően bármikor írásban kérheti a rendezvényre történő feliratkozásának/megadott adatainak törlését az info@efmk-budakeszi.hu címre küldött levélben, vagy postacímünkre 2092 Budakeszi, Fő u. 108. küldött levélben is. A felhasználónak jogában áll az is, hogy megtekintse adatait és frissítse azokat.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény.

Információs levelek

Az EFMK információs leveleket rendszeresen továbbít regisztrált látogatóinak, szakmai partnereinek. A regisztrációval egyúttal ahhoz is hozzájárulását adja, hogy számára az EFMK saját, vagy partnerei ajánlatát megküldje. Felhasznált személyes adatok:

  • Név
  • E-mail cím

Adatkezelés célja: Kapcsolattartás, az EFMK és partnerei szolgáltatásait, rendezvényeit népszerűsítő, továbbá szakmai anyagokat tartalmazó elektronikus hírlevelek, egyéb üzenetek kiküldése.

Az adatok megadásával a Felhasználó kifejezett hozzájárulását adja az általa megadott személyes adatok kezeléséhez.

Adatkezelés időtartama: a Felhasználó adatait annyi ideig őrizzük, amíg az nem kéri az adatai törlését a rendszerből. Indoklás nélkül bármikor írásban kérhető az információs levelezési listából történő törlés az info@efmk-budakeszi.hu címre küldött értesítésben, vagy levelezési címünkre 2092 Budakeszi, Fő u. 108. küldött postai úton.

A felhasználónak jogában áll az is, hogy megtekintse adatait és frissítse azokat.

Az adatkezelés jogalapja: a Felhasználó önkéntes hozzájárulása, a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és a 2008. évi XLVIII. törvény.

Általános tájékoztatás

Weboldal felhasználási feltételei és irányelvek

https://www.efmk-budakeszi.hu honlap felhasználója a honlap látogatója. A Felhasználó a honlap látogatásával egyben elfogadja a honlap felhasználási feltételeit.

Az adatvédelmi irányelveink arról szólnak, milyen gyakorlatot követünk az oldalon közzétett, a felhasználóktól származó adatok gyűjtése, felhasználása és megosztása során.

Miközben a weboldalon lapozgat, lehetőség van bizonyos adatok passzív gyűjtésére (tehát anélkül, hogy aktívan megadná az információkat) különböző technológiák segítségével, ilyenek például az Internet Protocol címek, cookie-k, Internet tag-ek, illetve navigációs adatgyűjtések. A weboldal látogatásával Ön beleegyezik ezek használatába.

Weboldalunkon szerepelhetnek linkek vagy más weboldalakra történő utalások. Kérjük annak tudomásul vételét, hogy nem ellenőrzünk más weboldalakat, és adatvédelmi irányelveink sem érvényesek ilyen weboldalakra. Kivéve az általunk készített adatgyűjtő oldalakat.

https://www.efmk-budakeszi.hu weboldalon található összes tartalom (szöveg, fotó, videó), az oldalak kialakítása az EFMK szellemi tulajdona és szerzői jogi törvények védelmét élvezi. Tartalmat letölteni csak személyes célra lehet, a tartalom másolása, módosítása, sokszorosítása, továbbadása, kereskedelmi forgalomba hozatala, személyes céltól eltérő bármely egyéb célra történő felhasználása az EFMK előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

A honlapról információkat átvenni csak eredeti formában lehet azzal a feltétellel, hogy egyértelműen meg kell jelölni az információ forrásául szolgáló oldalt.

A honlap tartalmának jogosulatlan felhasználása jogi következményekkel jár.

Az EFMK mint a weboldal tulajdonosa minden ésszerűen elvárhatót megtesz azért, hogy az oldalon aktuális és pontos információkat helyezzen el, de nem vállal felelősséget a közölt információk aktualitásáért, pontosságáért vagy teljességéért. Az oldal tulajdonosát nem terheli felelősség semmiféle olyan kárért, amely felhasználóinak az oldalhoz való hozzáféréséből vagy hozzá nem féréséből eredhet, illetve abból, hogy a felhasználók az oldalon közölt információkra támaszkodtak.

Az adatkezelés jogalapja:

Az EFMK tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakában visszavonhatják.

Az EFMK adatbázisában szereplő adatok tulajdonosai bármikor kérhetik adataik törlését. A törlési igényt a info@efmk-budakeszi.hu címre kell eljuttatni.

Az EFMK adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal.

Jogorvoslati lehetőségek:

Az EFMK mindent megtesz annak érdekében, hogy a személyes adatokat a jogszabályokban előírt módon kezelje. Amennyiben Felhasználó ennek ellenére úgy érzi, hogy sérült a személyes adatok védelméhez való joga, kérjük azt haladéktalanul jelezze az Erkel Ferenc Művelődési Központ felé a következő módok valamelyikén:  info@efmk-budakeszi.hu  címre küldött üzenetben, vagy levelezési címünkre 2092 Budakeszi, Fő u. 108. küldött levélben.

Amennyiben a Felhasználó úgy érzi, hogy az EFMK nem tudott számára kielégítő megoldást nyújtani problémájára, jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél. Ilyen szerv a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.), a bíróság, és a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (cím: 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25.), amely az elektronikus reklámokhoz kapcsolódó kérdésekben illetékes.

Az adatkezelési szabályzat módosítása

Az EFMK fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési szabályzatot a regisztrált felhasználó értesítése mellett egyoldalúan módosítsa.

Vonatkozó jogszabályok:

  1. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
  2. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2003 évi XCVII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény módosításáról

  1. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól 2005. évi XC. törvény az elektronikus információszabadságról 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről