Beszámoló az önszerveződő közösségek számára kiírt pályázatról

Budakeszi Város Önkormányzata pályázatot hirdetett önszerveződő közösségek számára, amelyre az Erkel Ferenc Művelődési Központ három sikeres, nyertes pályázatot nyújtott be közösségeinek támogatása érdekében. 

Az EFMK saját művészeti alkotóközössége, a Budakeszi Népdalkör számtalan népzenei rendezvényen vett már részt Pest megyei, alföldi, dunántúli és erdélyi népdalokból álló repertoárjával. Több arany oklevelet, kitüntető elismerést is átvehettek, melyek közül a legrangosabb a Vass Lajos Nagydíj. A népdalkör a városi ünnepségek állandó szereplője.

A népdalkör heti egyszeri próbáját az EFMK-ban tartja. A pályázat során nyert 50.000 Ft hozzájárult ahhoz, hogy Kis Csongor Áronnét, a népdalkör vezetőjét tiszteletdíjban részesíthessük.

 

Zwickl Polka Partie zenekar 1983-as megalakulása óta a művelődési központban működik. Minden hónap második vasárnapján szolgáltatnak zenét a többségében sváb ajkú lakosság számára. Céljuk a német nemzetiségi népzene megőrzése, ápolása, népszerűsítése, hagyományaik megtartása. Műsorukban tehát elsősorban polka, keringő, tangó, fox hallható. Rendszeres fellépői városi rendezvényeinknek. A Zwickl Polka Partiet Budakeszin a nemzetiségi kultúra iránt érdeklődő nyugdíjas korosztály látogatja elsősorban.

Budakeszi Város Önkormányzata 80.000 Ft-tal támogatta a Zwickl Polka Partie működését.

Az Évelők Népdalkör mintegy 13 éve alakult gyermekeik népdaltudását “irigylő” édesanyák kezdeményezésére. A kör legfőbb célja a közös népdalrepertoár bővítése és megidézése, az éneklés zavartalan élvezete – a tagok gyermekeinek örömére is. A heti rendszeres próbákon kívül fellépnek városi rendezvényeinken. A pályázaton nyert 50.000 Ft-ot az Évelők Népdalkör fellépőruháinak megvásárlására fordítottuk.

 

A pályázati támogatást ezúton is köszönjük Budakeszi Város Önkormányzatának!