Énekesműhely – Népzenei továbbképzés Budakeszin

A Vass Lajos Népzenei Szövetség ebben az évben is megrendezte Budakeszin az Erkel Ferenc Művelődési Központban október 30-án az Énekesműhely c. regionális népzenei továbbképzését. A szervezési munkát – az Erkel Ferenc Művelődési Központ és a Vass Lajos Népzenei Szövetség segítségével Kis Csongor Áronné a szövetség országos vezetőségének tagja végezte el, nagy sikerrel.

A továbbképzés meghívott előadója Havay Viktória népdalénekes a Népművészet Ifjú Mestere volt. A továbbképzés Témája a Dél-Alföld népzenéje volt.

Meghívottak voltak a Vass Lajos Népzenei Szövetség tagjai, népdalkörök vezetői/tagjai és minden népzenét kedvelő érdeklődő.

A hallgatóságban helyet foglaltak Budapestről, Biatorbágyról, Écsről, Alsógödről, Sződligetről, érkezett népdalt szerető népdalkörvezető, népdalköri tagok, valamint a Budakeszi Népdalkör megjelent tagjai.

A délelőtt 10 órakor kezdődő munka annyira érdekes, élvezetes volt, hogy észre sem vette senki, hogy az idő már igencsak előrehaladt.

A képzés kölcsönös bemutatkozással kezdődött, mivel tavaly csak online oktatás volt az ismert járványhelyzet miatt. Az idei oktatás is nehézségekkel kezdődött, hiszen október 30-án reggel telefonon többen is lemondták az egészségügyi helyzet bizonytalansága miatt a részvételt.

A foglalkozás rövid, néhány mondatos bemutatkozással kezdődött. Ezt követte az énekes hangszerének, a toroknak és a hangnak az éneklésre való alkalmassá tétele, a hangszálak minél tökéletesebbé való tétele. Ezt a beénekléssel lehet javítani, illetve a helyes légzéstechnika begyakorlásának az elsajátításával. Igen érdekes énekes-gyakorlatokat végeztünk pl.: csúf csiga csavarog a csövön, vagy Idekinn a teátrumban, rendeltem egy teát rummal, de mire a tea készlett, eltörött a teás készlet stb. A torkok éneklésre való alkalmassá tétele után következett a kiválasztott dalok szövegeinek rögzítése, leírása és megtanulása. Végezetül a kiválasztott dalok ismétlése, fejekben való rögzítése következett.

A tanulás alatt mindössze egy szünetet tartottunk s nagyon hamar eltelt a rendelkezésünkre álló idő.

14,30 órakor a tanult, rögzített dalok Köllö Attila Biatorbágyi Népdalkörvezető citerakísérete melletti közös énekléssel zárult a továbbképzés.

Köszönjük elsősorban Havay Viktóriának és a Budakeszi Erkel Ferenc Művelődési Központ vezetésének valamint a Vass Lajos Népzenei Szövetségnek, a Csóri Sándor Alapnak ezt a csodálatos délelőtti együttlétet.

Budakeszi, 2021.11.03.

Kis Csongor Áronné

Budakeszi Népdalkör vezetője

2021.10.30-án tanult dalok szövege:

A dalokat Péczely Attila gyűjtötte Tápé.

A szegedi fegyház…

A szegedi fegyház négysoros ablaka

De sok édesanya sírva jár alatta.

Ne sírj édesanyám, így szokott az lenni

Minden jó családból köll egy rossznak lenni.

Testvérek, testvérek de hűtlenek vagytok

A rabsorsaimban meg sem látogattok.

Kifogok én menni, nem fogok rab lenni

Testvéri jóságtokat megfogom köszönni.

Istenem, Istenem, édes jó Istenem

Mikor lesz énnekem innét kimenetem?

Akkor lesz énnekem innen kimenetem,

Mikor egy szál kalász, kilenc köblöt terem.

Szállj el madár, szállj el falumon keresztül

Szólj be az anyámnak, maga van egyedül.

Ha kérdi hol vagyok, mondjad, hogy rab vagyok

A szegedi fegyház fogott rabja vagyok.

Széles Tisza vize…

Széles Tisza vize keskeny palló rajta,

Ne menj arra rózsám, mer leesel róla.

Nem esek nem esek a Tisza vizébe,

Inkább esek rózsám, véled szerelembe.

Szerelem, szerelem, átkozott gyötrelem,

Miért nem termettél minden fa tetején

Minden fa tetején, diófa levelén,

Hogy szakasztott volna, minden szegénylegény.

Lám én szakasztottam, de elszalasztottam.

Utána futottam, de meg nem foghattam.

Megdöglött a bíró lova… 

 Megdöglött a bíró lova,

Nyúzza meg a bíró maga.

Álé dudálé hát a szíved fáj-é? Nem!

Bőre jó lesz muzsikának,

Annak a hírös fiának.

Álé dudálé a te szíved fáj-é? Nem!

Béle jó lesz hegedűnek,

Annak a híres vejének

Álé dudálé, a te szíved fáj-é? Nem.

Réten van egy kisház…

 Réten van egy kisház,

Fehérre meszelve,

Abba van egy asztal,

Sárgára van festve.

Azon van egy pohár,

Méreggel van tele.

Aki abból iszik,

Elhervad a szíve.

Ez a barna kislány,

Az ivott belőle.

Látszik a szeméből,

Elhervad a szíve.

Édesanyám lelkem

Nem tom mi lelt engem,

Három rőf pántlika

Nem ér körül engem.

Ezelőtt egy éve,

Csak egy rőfőt vött kend,

Abból is a két végét

Bokornak kötöttem.

 

Zöld búzában terem a mérges kígyó…

Zöld búzában terem a mérges kígyó,

Szép kislányból van a legény csábító.

Jaj Istenem, jaj de boldog ki csúnya,

Szegény legény szívét nem szomorítja.

Én Istenem, de víg voltam ezelőtt,

Még a babám eljárt a kapum előtt.

De már mostan majd megöl a búbánat,

Szeretőmet elvitték katonának.

Ángyom sütött rétest…

Ángyi sütött rétest,

Nem adott belüle

Kivitte a kertbe

Galléros kendőbe.

Utána ment bácsi

Nagy fekete szűrbe,

Megfogta az ángyit

A kert közepébe.

Arass rózsám, arass

Megadom a garast

Ha én meg nem adom,

Megadja galambom.

Zöld uborka ága

Fölfolyott a fára,

Az én rózsám árva,

Én leszek a párja.

Erdő mellett nem jó lakni…

Erdő mellett nem jó lakni

Mert sok fát kell hasogatni.

Tizenhárom ölet, meg egy felet,

Öleljen meg engem aki szeret.

Jaj de szennyes a kendője,

Talán nincsen szeretője.

//: Adja ide nekem,mossam ki

Úgyse szeret engem még senki. ://

Iratkozzon fel hírlevelünkre, hogy értesüljön legfrissebb programjainkról, eseményeinkről.

    Olvastam és elfogadom az Adatvédelmi tájékoztatóban foglaltakat.